Välkommen!

Svenska Tungdykargruppen är ett dykeri med rötterna i Dalarna, men med grenar ända ut i Norden.

Certifierade hela vägen

Svenska Tungdykargruppen är det enda marina företaget i Sverige som är Certifierade enligt ISO:s standarder inom alla tre grenar vid DNV.GL/SWEDAC:

Detta ser vi som en kvalitetssäkring för beställare och medarbetare att vi tar vårt ansvar i alla led, hela vägen.

Läs mer och se våra andra certifikat

Vad kan vi hjälpa dig med?Vi utför alla typer av vattenrelaterade arbeten, exempelvis bärgning, sprängning, ledningsläggningar, svets, stål och betongkontruktioner, m.m.

Har ni ett vattenrelaterat jobb som skall göras? Prova oss! Vi hjälper gärna till med idéer och förslag. Tveka inte att höra av er! Konsultation är alltid gratis.

Se hur vi jobbar!

I sökrutan ovanför kan du söka bland alla projekt vi gjort för att se exempel på just de tjänster du är ute efter. Skriv in ett nyckelord som "Sprängning" eller "Svets" och klicka på ett av förslagen som visas!

Senaste nytt

2016-08-01

Nytt kontor och filial öppnat

Vårt nya kontor/filial i Mälardalen är nu öppnat

Vi har öppnat vårt nya kontor och filial i Uppsala!

undefined

Nyhetsarkiv »

Pågående projekt

2016 - Fortum - Svarthålsforsen

Byte av eklister på två sugrörsmynningar

På uppdrag av Fortum får vi förnyat förtroende att byta eklister på ytterligare två av deras sugrörs mynningar.

Vi mannar för detta jobb upp med dubbla dyklag som går 7 skift dygnet runt.

Uppdraget är avslutat och med mycket gott resultat

 • Läs mer
Fortum Kraftverk Kranponton Kärnborrning UV Svets

2016 - Fortum - Stjärnfors kraftstation

Reparation av bertongskador

Reparation och förstärkning av dammkropp i Stjärnfors kraftstation åt Fortum

 • Läs mer
Betongpumpning Fortum UV gjutning UV Schakt UV Svets

2016 - Gävle Hamn - Vågbord STG Infra

Vår Infra enhet bygger ett vågbord för lastbilar

På uppdrag av Gävle Hamn bygger vår Infra enhet ett vågbord åt Gävle Hamn för att kunna väga lastbilar och gods.

 • Läs mer
Gävle Hamn STG Infra

2016 - PEAB - Sundsvall Kaj byggnation

Muddring, dykning och rivning av Kaj

Vi hjälpet PEAB och bygger ny kaj mitt i centrala Sundsvall.

På plats har vi ett av våra mudderverk och vår splitbarge som lastar 350ton. Våra dykare river stockar och spont medans grävaren schaktar och lastar pråmen för transport ut till havs.

 • Läs mer
Hamnar Krönbalk Miljömuddring Mudderverk Muddring PEAB Rivning Splitbarge UV Schakt

2016 - Packhusgatan - Vägbro och rodell STG INFRA

På uppdrag av Segermo bygger vår Infra sektion en vägbro och rondell / fontän mitt i centrala Karlstad

Vår Infra sektion hjälper Segermo med att bygga en vägbro och Rondell mitt i centrala Karlstad. Rodellen är speciell då den även ska verka som en stor fontän

 • Läs mer
Betongpumpning Brostöd STG Infra

2016 - Gävle Hamn - Renovering kaj 7

Ny pålad och spontad kaj på 100 meter, ny krönbalk och mark

Vi har fått i uppdrag av Gävle Hamn att bygga en ny kaj på 100 meter framför deras befitliga anäggning. I uppdraget ingår Rivning av bef kaj, pålning, spontning, gjutning av ny krönbalk och sanering av mark.

Just nu är vi i rivningsfasen!

 

Jobbet ska vara klart och besiktat innan årsskiftet 2016

 • Läs mer
Gävle Hamn Hamnar Krönbalk Kärnborrning Markarbeten Muddring Rivning Sanering UV gjutning UV Svets

2016 - Trelleborg Muddring hamnar

Vi muddrar hamnarna Smyge, Gislöv och Skåre på.

Som en del i vårt ramavtal så muddrar vi hamnarna i Smygehuk, Skåre och Gislöv

 

ca 15.000 m3 som ska flyttas och dumpas.

 • Läs mer
Bogserbåt Hamnar Långgrävare Mudderverk Splitbarge

2016 - Stockholms Hamnar - Kaj renovering / byggnation av Stormpollare

Två nya stormpollarfudament samt förstärka och säkra upp totalt 500 meter kaj

Vi har på uppdrag av Stocholms Hamnar fått förtroendet att bygga två nya stormpollarfudament samt förstärka och säkra upp totalt 500 meter kaj i Frihamnen och Msthamnen.

I Projektet ingår grundläggning och borrning av pålar ner till 40 meter och vidare dubbning i berg, gjutning fundament, ankar plattor, dragsag, undergjutning, kulvert arbeten, byte pollare mm mm .

 • Läs mer
De sista stagen har kommit för borrningen på Kaj 3
Betongpumpning Grundläggning Hamnar Stockholmshamnar UV Filmning UV gjutning

2016 - Stora Enso pappersbruk Utloppstub

Vi reparerar och inspekterar utloppstub

På uppdrag av Stora Enso inspekterar, reparerar och justerar två utloppstuber. Tuberna är 1000mm i diameter och sträcker sig över 3 km ut i havet.
 

 • Läs mer
Inspektion Kranponton Mammutschakt Sjöledning StoraEnso

2016 - FORTUM Hummelforsens Kraftverk

Reparation och montering sättare och luckor

Som en del i vårt Ramavtal med Fortum och Bilfinger arbetar vi på nedströmssidan av Hummelforsens kraftverk. För att ta sig ner i vattnet måste vi firas ner genom en schakt på 20 meter innan vi når vattnet, därefter är det ytterligare 10 meter ner till botten där vi ska utföra arbetet.

 • Läs mer
Fortum Kraftverk Lättdyk Mobilkran Sättare UV Svets

2016 - PEAB Alderbäcken

Montering Pumpstation och sjöledningar

Vi hjälper PEAB att installera en pumpstation och ansluta nya och bef rörledningar.

 • Läs mer
Grundläggning PEAB Sjöledning Sprängning UV Schakt

2016 - FORTUM Kvarnsvedens Kraftstation

Sättarmontering åt Fortum i Kvarnsveden

Vi monterar bågsättare i Kvarnsvedens kraftstation utanför Borlänge.
Första ska sättarklackarna rensas från bråte och några av de redan monterade sättarna lyftas bort

 • Läs mer
Bågsättare Fortum Kraftverk Mobilkran UV Schakt

2016 - SEGERMO Tågbro Kilafors

Byggnation av Tågbro i Kilafors

Vår nya avdelning inom STG koncernen STG Infra bygger en tågbro från grunden på uppdrag åt Segermo. Bron ligger i Kilafors utanför Bollnäs och vi ansvara för alla arbeten från bottanplatta fram till lanseringen.

 

 • Läs mer
Armering Betongpumpning Järnvägsbro Landjobb STG Infra