Bisnode rating
DNV-GL

Välkommen!

Svenska Tungdykargruppen är ett dykeri med rötterna i Dalarna, men med grenar ända ut i Norden.

Certifierade hela vägen

Svenska Tungdykargruppen är det enda marina företaget i Sverige som är Certifierade enligt ISO:s standarder inom alla tre grenar vid DNV.GL/SWEDAC:

Svenska  Engelska 
ISO 9001:2004-certifikat ISO 14001:2004-certifikat

 

 

 

 

 

Detta ser vi som en kvalitetssäkring för beställare och medarbetare att vi tar vårt ansvar i alla led, hela vägen.

Läs mer och se våra andra certifikat

Vad kan vi hjälpa dig med?Vi utför alla typer av vattenrelaterade arbeten, exempelvis bärgning, sprängning, ledningsläggningar, svets, stål och betongkontruktioner, m.m.

Har ni ett vattenrelaterat jobb som skall göras? Prova oss! Vi hjälper gärna till med idéer och förslag. Tveka inte att höra av er! Konsultation är alltid gratis.

Se hur vi jobbar!

I sökrutan ovanför kan du söka bland alla projekt vi gjort för att se exempel på just de tjänster du är ute efter. Skriv in ett nyckelord som "Sprängning" eller "Svets" och klicka på ett av förslagen som visas!

Senaste nytt

2018-03-21

Rapport från 2017

Full fart in i nya året

Rapprt från 2017

2017 har följt planen STDG har stärkt sin position som en av de ledande aktörerna på den Svenska marina anläggningsmarknaden. Arbetet med att driva större och mer komplexa projekt inhouse har gett avkastning och vår interna kompetens har förstärkts ytterligare med nya rekryteringar samt intern utbildning.
Alla våra projekt drivs med en stark anda av samsyn med alla inblandade aktörer, och vi jobbar aktivt för en så transparant organisation och struktur som möjligt. Våra kunder är de samma som tidigare år och via dom får vi förtroendet att driva och realisera större och större projekt.

Tillväxten för 2017 har skett naturligt och är en direkt följd av ovan då vi med vår befintliga organisation kan ta mer och mer komplexa och spännande uppdrag , och vi har förtroendet från våra beställare att sköta helheten. Vilket vi ser som otroligt ärande och ett kvitto på vad vi kan leverera.

 

Ekonomi:

Vi har haft en stabil tillväxt under 2017. Vårt mål är inte tillväxt utan vi ska driva dom projekt vi brinner för, och göra dom riktigt bra. Vi ska inte ta på oss för mycket eller för många projekt utan att vår interna organisation klara av att möta förväntningarna. Under 2017 har vi haft en extrem efterfrågan på våra tjänster och vi skulle enkelt kunna dubblera vår omsättning, men då vi inte har det som drivkraft eller mål, utan sätter kvalité i första hand, har vi tyvärr fått lov att avsäga oss flera intressanta projekt för vår orderbok redan har varit full. Med tiden , allteftersom vi får in rätt medarbetare, kommer vi kunna svara Ja på fler förfrågningar.

Under 2017 har vi gjort investeringar på ca 15milj och dessa har gått rakt in i våra projekt för att kunna hålla processer mm i helt egen regi, detta ger oss kontroll på hela kedjan och vi är inte beroende av yttre aktörer i samma utsträckning.

 

KMA, Kvalité, Miljö och arbetsmiljö.

2017 var ett speciellt år för oss då det är dags för en förnyelse revision av hela vårt ledningssystem

Vi har haft DNV på besök för att genomföra ISO revision för vårt ledningssystem inom kvalitét, miljö och arbetsmiljö. Den här gången var det litet speciellt då det är dags för en standard övergång och förnyelse av certifikaten. DNV besökte oss på tre arbetsplatser:

Norrköping sugmuddring

Kajrenovering Söder Mälarstrand  

Kajrenoveringar Nynäshamn

Det var några intensiva dagar när revisorerna monterade ner vår verksamhet och tittade på den med helt friska ögon. Hemmablindheten drabbar ju oss alla.

Vi blev jättestolta när revisorerna enades om bl.a. annat följande formuleringar, det känns extra kul när det var tre revisorer och tre arbetsplatser:

  • ”Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar bra och samarbete är en ständigt närvarande fråga”
  • ”Tydligt kundfokus från ledningen, policyn speglar den synen.”
  • ”Medarbetarna är goda problemlösare”
  • ”Bra styrning och uppföljning av projekt bl.a. via arbetsberedningar, checklistor, bilagor till arbetsberedningen, avvikelsehantering och dessa hanteras under byggmöten där beställaren finns med och tar beslut.”

 

Så sammantaget gav revisionen oss ett kvitto på att vi jobbar som vi tänkt och att det får positiva konsekvenser både för beställare och för oss själva.

Vi har även i år satsat hårt på internutbildning och vidare utveckling. Betong kurser, maskin kurser, lyft kurser, förarbevis för båtar och höglyftare mm. Har stått på agendan för flera av våra medarbetare. Personalen är nyckeln och kärnan i allt vi gör.

Vid genomgång av de uppsatta målen för 2017 känner vi i ledningsgruppen att vi har landat mycket bra i fas, men kan samtidigt konstatera att vi har mycket kvar att göra… Så det är bara på med handskarna igen!

Målsättning för 2018

Fokusera på arbetsledar rollen, vad förväntas, vad behövs, spindeln i nätet.

Fortsätta med inventerings systemet och katalogisera upp alla inventarier och maskiner på firman

Växa internt och ha fokus utveckling och förbättring, inte omsättning. Knyta till oss fler nyckelspelare för vidare expansion i framtiden.Rapport fr

Nyhetsarkiv »

Pågående projekt

2018 - Norrköpings Hamn - Sugmuddring farleder

Underhållsmuddring av farleder till Norrköping

På uppdrag av Norrköpingshamn utför vi sugmuddring av farleder och inseglingsrännor in till kajer och hamnar. Under åren har sediment från älv och strömmar byggts på och gjort farleden in till Norrköping grundare och grundare.

Vi har byggt ihop ett ledningsnät på nästan 1 mil för att transportera massorna från botten upp till deponi området. Iom denna lösning undviker vi 100tals tunga transporter av muddermassor på land och väg.

Uppdraget är en underhållsmuddring och var ursprungligen på 250.000 m3 botten sediment.

 • Läs mer
Bogserbåt Miljömuddring Mudderverk Muddring Norrköpingshamn Sjöledning Sugpump

2018 - Stockholms Hamnar AB - Kajnedsäkning Stadsgården

Vi bygger ett nytt kajläge för tur båtar

På uppdrag av StockholmsHamnar AB bygger vi ett nytt färjeläge för turbåtar i Stockholms innerstad. Nedsänkning och breddning av befintlig kaj .

I projektet ingår att vattenbila befintligkaj samt grundlägga en ny RD vägg med bakföranrkingar in under markplan. Leverera en ny betongbrygga med tillhörande smide samt återgjuta och färdiställa marken igen.

Projektet ska ske under drift av både kan och bilvägar , mitt i centrala Stockholm vid fotografiska museet. Vi ansvarar för TA planer och koorddinerar allt arbete på plats.

 • Läs mer
Grundläggning Höglyftare STDG Infra Stockholmshamnar UV gjutning Vattenbilning Wiresågning