Välkommen!

Svenska Tungdykargruppen är ett dykeri med rötterna i Dalarna, men med grenar ända ut i Norden.

Certifierade hela vägen

Svenska Tungdykargruppen är det enda marina företaget i Sverige som är Certifierade enligt ISO:s standarder inom alla tre grenar vid DNV.GL/SWEDAC:

Detta ser vi som en kvalitetssäkring för beställare och medarbetare att vi tar vårt ansvar i alla led, hela vägen.

Läs mer och se våra andra certifikat

Vad kan vi hjälpa dig med?Vi utför alla typer av vattenrelaterade arbeten, exempelvis bärgning, sprängning, ledningsläggningar, svets, stål och betongkontruktioner, m.m.

Har ni ett vattenrelaterat jobb som skall göras? Prova oss! Vi hjälper gärna till med idéer och förslag. Tveka inte att höra av er! Konsultation är alltid gratis.

Se hur vi jobbar!

I sökrutan ovanför kan du söka bland alla projekt vi gjort för att se exempel på just de tjänster du är ute efter. Skriv in ett nyckelord som "Sprängning" eller "Svets" och klicka på ett av förslagen som visas!

Senaste nytt

2017-01-02

Starkt avslut på 2016 och full fart in i 2017.

Vi har haft ett starkt år 2016 vilket borgar för ett utvecklande 2017

Med 2016 bakom oss riktar vi nu full fokus på 2017. Men innan vi släpper blicken helt vill vi ändå minnas lite vad som hänt under det gågna året för oss här på STDG.

1. Vi har startat upp en ny avdelning, STDG Infra, som riktar in sig på betong och anläggnings uppdrag ovan vatten, kika gärna lite i vår projektbank, sök på STDG Infra.
2. Vi har blivit certifierade i det tredje steget inom ISO,  OHSAS 18001, arbetsmiljö.
3. Vi har öppnat en filial i Uppsala
4. Vi har anställt flera nya duktiga medarbetare, både på fältet och admin sidan.

Vi går in med 2017 med en välfylld orderbok och flera stora projekt i pipen för det kommande året. Med en omsättning på ca 100 milj och en bra vinst står vi stadigt och kan ta på oss riktigt intressanta projekt. Vi fortsätter att följa vårt ledmotiv och sätter alltid kvalitet i främsta fokus. Och hoppas på fortsatt gott sammarbete med våra bef beställare och leverantörer samt nya.

Nyhetsarkiv »

Pågående projekt

2017 - PEAB - Sundsvall Kaj byggnation

Muddring, rivning och nybygge av kaj i Sundsvall åt PEAB

Vi hjälpet PEAB och bygger ny kaj mitt i centrala Sundsvall.

På plats har vi ett av våra mudderverk och vår splitbarge som lastar 350ton. Våra dykare river stockar och spont medans grävaren schaktar och lastar pråmen för transport ut till havs.

Efter att rivnings och muddrings momenten är klara så startar arbetet med den nya kajen och krönbalken

 • Läs mer
Hamnar Krönbalk Miljömuddring Mudderverk Muddring PEAB Rivning Splitbarge UV Schakt

2017 - Fortum - Mockfjäd

Vi monterar en pegelbrunn åt Fortum i Mockfjärd

På uppdrag av Fortum monterar vi en Pegelbrunn som mäter vattennivån i dammen.

I projektet ingår bla. rensning av botten, bergdubbar, uv gjutning av fundament, berginjektering och sen fyll med ca 1500m3 bergkross kring brunnen.

 • Läs mer
Bergborrning Fortum Kraftverk Långgrävare

2017 - Skanska - Östrand

Vi grundlägger en kassun åt Skanska

Vi hjälper Skanska att grundlägga en kassun byggd med RD pålar. Vi spolar och rengör RD väggen, assisterar med armering och gjutning.

 • Läs mer
Armering Muddring Spolning Spontkassun UV gjutning UV Schakt UV Svets

2017 - ROV Inspektioner

Vi utför olika ROV inspektioner runt om i Sverige

Vår nya ROV sektion inom STG åtar sig inspektioner och projekt runt om i Sverige.'

En ROV är en undervattens farkost som kan filma, scanna och utföra enklare uppdrag undervattnet.

En ROV är i många fall bättre en dykare, tveka inte att höra av er om ni har frågor.

 • Läs mer
Inspektion ROV

2017 - Trafikverket - Rivning pir Gränna hamn

Vi river och grundlägger en ny pir i Gränna färjeläge

På uppdrag av tradikverket gräver vi bort och river delar en den bef prien inne i färjelägret. När piren är avkortat spontar vi en ny vägg och gjuter en krönbalk.

 

 

 • Läs mer
Grundläggning Krönbalk Långgrävare Muddring Rivning Spontning UV Schakt

2017 - Stockholms Hamnar - Södermälarstrand

Kaj reparation och montering av 700 isskydd på pålar

Vi utför kajrenovering i uppdrag åt StockholmsHamn efter hela Södermälarstrands kajline. Vi ska i projektet montera ca 700 isskydd samt renovera och laga skadade delar av kajen.

 • Läs mer
Bogserbåt Hamnar Höglyftare Isskydd Kranponton Kärnborrning Stockholmshamnar

2017 - Norrköpings Hamn - Sugmuddring

Sugmuddring av 250.000m3 i farleden till Norrköping

Vi utför underhållsmuddring av farleden i Norrköping åt Norrköpings Hamn AB

Totalt är det ca 250.000 kubimeter som ska muddras upp. Vi sugmuddrar upp material och pumpar det ca 1.5 km upp till deponin.

Vi anävnder vårt nya Sugmudderverk som har en kapacitet på ca 500m3/timmen vid full drift.

 

 • Läs mer
Bogserbåt Markarbeten Miljömuddring Mudderverk Muddring Sanering Sugpump

2016 - Gävle Hamn - Renovering kaj 7

Ny pålad och spontad kaj på 100 meter, ny krönbalk och mark

Vi har fått i uppdrag av Gävle Hamn att bygga en ny kaj på 100 meter framför deras befitliga anäggning. I uppdraget ingår Rivning av bef kaj, pålning, spontning, gjutning av ny krönbalk och sanering av mark.

Vi har byggt klart hela kajen med mycket gott resultat , nu återstår bara asfaltering och lite VA!

 

Jobbet ska vara klart och besiktat under våren 2017

 • Läs mer
Gävle Hamn Hamnar Krönbalk Kärnborrning Markarbeten Muddring Rivning Sanering UV gjutning UV Svets

2016 - Stockholms Hamnar - Kaj renovering / byggnation av Stormpollare

Två nya stormpollarfudament samt förstärka och säkra upp totalt 500 meter kaj

Vi har på uppdrag av Stocholms Hamnar fått förtroendet att bygga två nya stormpollarfudament samt förstärka och säkra upp totalt 500 meter kaj i Frihamnen och Msthamnen.

I Projektet ingår grundläggning och borrning av pålar ner till 40 meter och vidare dubbning i berg, gjutning fundament, ankar plattor, dragsag, undergjutning, kulvert arbeten, byte pollare mm mm .

 • Läs mer
De sista stagen har kommit för borrningen på Kaj 3
Betongpumpning Grundläggning Hamnar STG Infra Stockholmshamnar UV Filmning UV gjutning