Bisnode rating
DNV-GL

Välkommen!

Svenska Tungdykargruppen är ett dykeri med rötterna i Dalarna, men med grenar ända ut i Norden.

Certifierade hela vägen

Svenska Tungdykargruppen är det enda marina företaget i Sverige som är Certifierade enligt ISO:s standarder inom alla tre grenar vid DNV.GL/SWEDAC:

Detta ser vi som en kvalitetssäkring för beställare och medarbetare att vi tar vårt ansvar i alla led, hela vägen.

Läs mer och se våra andra certifikat

Vad kan vi hjälpa dig med?Vi utför alla typer av vattenrelaterade arbeten, exempelvis bärgning, sprängning, ledningsläggningar, svets, stål och betongkontruktioner, m.m.

Har ni ett vattenrelaterat jobb som skall göras? Prova oss! Vi hjälper gärna till med idéer och förslag. Tveka inte att höra av er! Konsultation är alltid gratis.

Se hur vi jobbar!

I sökrutan ovanför kan du söka bland alla projekt vi gjort för att se exempel på just de tjänster du är ute efter. Skriv in ett nyckelord som "Sprängning" eller "Svets" och klicka på ett av förslagen som visas!

Senaste nytt

2017-12-12

Revision på vårt ledningssystem

ISO revision på hela vårt ledningssystem.

Vi har haft DNV på besök för att genomföra ISO revision för vårt ledningssystem inom kvalitét, miljö och arbetsmiljö. Den här gången var det litet speciellt då det är dags för en standard övergång och förnyelse av certifikaten. DNV besökte oss på tre arbetsplatser:

Norrköping sugmuddring, Kajrenovering Söder Mälarstrand och Kajrenoveringar Nynäshamn

Det var några intensiva dagar när revisorerna monterade ner vår verksamhet och tittade på den med helt friska ögon. Hemmablindheten drabbar ju oss alla.

Vi blev jättestolta när revisorerna enades om bl.a. annat följande formuleringar, det känns extra kul när det var tre revisorer och tre arbetsplatser:

  • ”Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar bra och samarbete är en ständigt närvarande fråga”
  • ”Tydligt kundfokus från ledningen, policyn speglar den synen.”
  • ”Medarbetarna är goda problemlösare”
  • ”Bra styrning och uppföljning av projekt bl.a. via arbetsberedningar, checklistor, bilagor till arbetsberedningen t ex Hilti injektionsmedel, avvikelsehantering och dessa hanteras under byggmöten där beställaren finns med och tar beslut.”

Revisorerna har naturligtvis gett oss några punkter att jobba med, men det är ju så processen fungerar. Vi upplever det som mycket positivt för vår utveckling att med jämna mellanrum få verksamheten genomlyst och vårt tänkande utmanat.

Så sammanfattningsvis gav revisionen ett kvitto på att vi jobbar som vi tänkt och att det får positiva konsekvenser både för beställare och för oss själva.

Slutligen ett stort tack till alla som var på plats och agerade intervjuobjekt.

Nyhetsarkiv »

Pågående projekt

2017 - SkandiaHamnen Göteborg

Projektet omfattar 2 st järnvägsbroar samt ett påkörningsskydd, entreprenaden är en del av ett större projekt som heter Pölsebo-Hamnbanan Skandiahamnen

Vi har  fått förtroendet att bygga ytterligare ett antal järnvägsbroar från grunden, i detta projekt ingår även arbeten runtomkring med andra delar av betongkonstruktioerna.

Totalt omfattar det ca 500m3 betong och ca 100 ton armering som ska in i broarna.

 • Läs mer

2017 - Segermo - Översvämningsskydd Arvika

Som ett pilot projekt i Sverige byggs en ny damm i Arvika

Vi har fått den stora äran att delta i projektet med den nya översvämningsdammen i Arvika. Som ett unikt projekt i Sverige byggs en ny damm för att kunna reglera vatteflödet genom en sjö.

Arbetet är otroligt omfattande och vårt engamgemang är på topp, vi har stora delar av vår maskinpark på plats och snart hela vår Infra stryka. Detta är ett mångårigt projekt och vi ser med spänning fram emot varje ny etapp.

 • Läs mer
Grundläggning Höglyftare Långgrävare Segermo Spontkassun STDG Infra UV gjutning UV Schakt UV Svets

2017 - StockholmsHamnar - Birka Terminalen

Förstärkning av kajkonstruktion vid Birka terminalen

Nya pollare måste byggas för att hjälpa till att hålla fast Birka vid centrala Stockholm/Slussen. Dessa måste grundläggas ner till berg och förankras in i befintlig konstruktion . Nya krönbalkar ska gjutas efter att de slitna vattenbilas bort.Det är trångt och svårt att komma fram, samtidigt som pågående fartygstrafik ständigt trafikerar kajerna. Precis som vi vill ha det. Våra grymma killar på Infra sektionen gör ett grymt jobb.

 • Läs mer
Armering Grundläggning Höglyftare Krönbalk STDG Infra Stockholmshamnar UV gjutning UV Svets Vattenbilning

2017 - StockholmsHamnar - Nya buldskydd Värta Hamnen

Vi monterar nya buldskydd i VärtaHamnen

Efter att byggnationen av Nya Värta hamnen mitt i centrala Stockholm avslutades för ett år sedan,. Ett arbete som vi var mycket delaktiga i, så behövde man komplettera konstruktionen med ytterligare fendrar för att skydda färjetrafiken. Vi har fått i uppdrag att montera buldskydd för att skydda den delen av färjan som kanppt syns, nämligne spettsen längst fram, skydden väger flera ton och monteras delvis under men även över vatten.

 • Läs mer
Grundläggning Hamnar Kranponton Kärnborrning Spontlagning Stockholmshamnar

2017 - StockholmsHamnar - Nya kajlägren i Norvikshamn

Vi grundlägger och förbereder arbetet med den nya container hamnen i Norvik

När StockholmsHamnar ska bygga sin nya container hamn i Norvik utanför Stockholm hjälper vi till med förberedelerna , vi gjuter upp hyllor för den nya grundläggningen längs efter den nya kaj sträckningen.

 • Läs mer
Armering Bergborrning Grundläggning Höglyftare Högtryckstvätt STDG Infra Stockholmshamnar UV gjutning UV Schakt UV Svets

2017 - StockholmsHamnar - Nya dykdalber och kajer Nynäshamn

Vi bygger nya kajdelar och grundlägger ny infrastruktur åt Stockholmshamn i Nynäs

Som del i ett stort projekt åt StockholmsHamn bygger vi bla:

Nya fender lägen
Nya Erosionsskydd
Nya pollare
Nya fundament
Nya Dykdalber
Nya kajytor

I vårt åtagande ingår allt ifrån grundläggning av stora 450mm´s pålar som borras i berg till minsta expander. Allt detta under pågående fartygstafik

 • Läs mer
Grundläggning Hamnar Inspektion Kranponton Krönbalk Mobilkran Muddring Pålning Stockholmshamnar Ställning UV gjutning UV Schakt UV Svets

2017 - StockholmsHamnar - RORO ramp Gotland, Nynäshamn

Vi renoverar RORO rampen för Gotlandsfärjan i Nynäshamn i uppdrag åt Stockholmshamnar

Gotlandsrampen i Nynäshamn behöver uppdateras och förstärkas, vi bygger ny grundläggning och gjuter nya fundament samt förstärker brobanan under den bef kajen. Allt detta under pågående fartygstrafik

 • Läs mer
Grundläggning Kärnborrning Muddring Pålning Rororamp Spontlagning Spontning STDG Infra Stockholmshamnar UV gjutning UV Schakt UV Svets

2017 - PEAB - Nya kajer i Huddiksvall

Vi hjälper PEAB med det nya kajprojektet inne i centrala Hudiksvall

Vi assisterar PEAB med att skära ner gamal spont för det förra färjelägret inne i Huddik, Planerna är att bygga nya kajer runt om hela centrala hamn bassängen .

 • Läs mer
Inspektion Krönbalk PEAB Spontlagning Spontning UV Schakt UV Svets

2017 - FORTUM -Lima Kraftverk

Byggnation av nytt sättarstöd uppströms utskov

Vi bygger ett nytt upplag för sättare uppströms utskoven vid Limas kraftstation.

I arbetet ingår lyft, stål, gjutning och sen montering av de nya sättarna.

 • Läs mer
Betongpumpning Bågsättare Fortum Höglyftare Högtryckstvätt Kraftverk Mobilkran Sättare Tätning UV gjutning UV Svets

2017 - ROV Inspektioner med possisionerings system

Vi utför olika ROV inspektioner runt om i Sverige

Vår nya ROV sektion inom STG åtar sig inspektioner och projekt runt om i Sverige. NYHET för iår är att vi kan possitionera föremål på botten med vår ROV

En ROV är en undervattens farkost som kan filma, scanna och utföra enklare uppdrag undervattnet.

En ROV är i många fall bättre en dykare, tveka inte att höra av er om ni har frågor.

 • Läs mer
Inspektion MultiBeam ROV Sidescan sonar

2017 - Stockholms Hamnar - Södermälarstrand

Kaj reparation och montering av 700 isskydd på pålar

Vi utför kajrenovering i uppdrag åt StockholmsHamn efter hela Södermälarstrands kajline. Vi ska i projektet montera ca 700 isskydd samt renovera och laga skadade delar av kajen.

 • Läs mer
Bogserbåt Hamnar Höglyftare Isskydd Kranponton Kärnborrning Stockholmshamnar

2017 - Norrköpings Hamn - Sugmuddring

Sugmuddring av 250.000m3 i farleden till Norrköping

Vi utför underhållsmuddring av farleden i Norrköping åt Norrköpings Hamn AB

Totalt är det ca 250.000 kubimeter som ska muddras upp. Vi sugmuddrar upp material och pumpar det ca 3 km upp till deponin.

Vi använder vårt sugmudderverk som har en kapacitet på ca 500m3/timmen vid full drift.

 

 • Läs mer
Bogserbåt Markarbeten Miljömuddring Mudderverk Muddring Norrköpingshamn Sanering Sugpump